Schadevergoeding ongeval fiets

Wil je alles weten over fietsletselschade? Op deze pagina vind je antwoorden van onze fietsletsel specialisten op de meest voorkomende vragen:

Aangereden op de fiets wat nu?

Bij een aanrijding op de fiets is het vaak direct goed mis. Het meest voorkomende letsel bestaat uit botbreuken, kneuzingen, schaafwonden en/of blauwe plekken. Daarnaast komen een hersenschudding en tandletsel ook veel voor. Alles bij elkaar zeer vervelend letsel, waarbij het prettig is dat jouw schade wordt gecompenseerd.

Voor een goede start van jouw zaak hebben wij 10 tips:

 1. Vul altijd samen een schadeformulier in;
 2. Maak foto’s van de situatie ter plaatse;
 3. Vraag eventuele getuigen om hun gegevens;
 4. Breng een bezoek aan de huisarts, huisartsenpost of het ziekenhuis;
 5. Vertel daarbij dat je bent aangereden door een automobilist, scooter of fietser;
 6. Bewaar beschadigde spullen (kleding of electronica);
 7. Noteer gereden kilometers en andere gemaakte kosten;
 8. Bewaar ook de facturen en/of betaalbewijzen van die kosten;
 9. Schakel een belangenbehartiger in;
 10. Geef de verzekeraar niet op eigen initiatief informatie over wat er gebeurd is. Laat dit over aan jouw belangenbehartiger! Zo zorg je ervoor dat je niet al direct je rechten prijsgeeft en daardoor jezelf per ongeluk benadeelt.

Tip!

Heb je een ongeval gehad met een andere fietser en  dus niet met een scooter of automobilist? Vraag dan altijd om de contactgegevens van de veroorzaker en probeer deze ook gelijk te controleren. Dit kun je doen door ter controle het telefoonnummer te bellen en te vragen of je zijn/haar ID-bewijs mag inzien. Als de verstandhouding met de veroorzaker goed is, dan is het verstandig op een later moment alsnog samen een schadeformulier in te vullen.

Wanneer schadevergoeding?

Je hebt recht op een schadevergoeding op het moment dat de verzekeraar van de aansprakelijke partij (lees: jouw wederpartij) de aansprakelijkheid erkent. Dit betekent dat de letselschaderegeling van start gaat en de verzekeraar ervoor moet zorgen om jouw schade in financiele zin te compenseren. Onze tip is daarbij wel om een belangenbehartiger in te schakelen, zodat je ook daadwerkelijk krijgt waar je recht op hebt.

De aansprakelijkheid bij fietsletselschade is ingewikkeld. Wij helpen!

Als je de schade bij Letsolv meldt, geven wij een eerste beoordeling van de verhaalskansen in jouw concrete situatie. Hierbij besteden wij uitgebreid aandacht aan onder andere de volgende vragen:

 • Zijn fietsers altijd extra beschermd? Hoe zit dit precies?
 • De automobilist heeft een heel ander verhaal bij de aanrijding. Wat nu?
 • Ik maakte (ook) een verkeersfout. Wat betekent dit voor mijn vergoeding?

Denk hierbij aan: door rood fietsen, met de telefoon in de hand fietsen, aan de verkeerde kant van de weg fietsen.

Ook zonder melding mag je ons altijd bellen voor een geheel vrijblijvend en kosteloos advies. Ons telefoonnummer is 085-1308965. Een e-mail sturen mag natuurlijk ook: schade@letsolv.nl.

Welke schade krijg ik vergoed?

Bij een schadevergoeding wordt vaak gedacht aan een vergoeding voor de gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor reparatie van de fiets of medische kosten. Er zijn echter nog tal van andere posten waar je recht op kunt hebben. Hieronder zetten wij een aantal posten op een rij:

 • Smartengeld
  Dit is een vergoeding van immateriele schade, oftewel een compensatie voor het geleden pijn en ongemak. Waar je precies recht op hebt, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Hierbij zijn onder andere de aard- en ernst van jouw letsel, maar bijvoorbeeld ook jouw leeftijd en persoonlijke situatie van belang.
 • Verlies aan arbeidsvermogen
  Als je  door een ongeval niet kunt werken, dan krijg je soms direct minder uitbetaald. Afhankelijk van jouw arbeidsvoorwaarden, kan dit ook pas na een half jaar of een jaar het geval zijn. Verder komt het met regelmaat voor dat een arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en een slachtoffer tijdelijk een ZW-uitkering moet aanvragen. Dit verlies van inkomen wordt allemaal geclaimd onder de schadepost ‘Verlies van arbeidsvermogen’. Het is duidelijk dat deze post een grote invloed heeft op een slachtoffer. Een tijdige compensatie is daarom van groot belang.
 • Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding
  Iedere dag dat je door het ongeval in een ziekenhuis of revalidatiekliniek verblijft, heb je recht op een vergoeding. Deze vergoeding krijg je om gemaakte kosten van een tijdelijk verblijf te compenseren. De hoogte van deze vergoeding is genormeerd in een richtlijn van De Letselschade Raad.
 • Huishoudelijke hulp
  Soms ben je door de klachten je ervaart niet in staat om jouw aandeel in het huishouden te vervullen. Als er medisch aantoonbaar een behoefte aan hulp bestaat, dan heb je recht op een vergoeding voor een aantal uur per week gedurende de tijd dat je herstellende bent.
 • Mantelzorg
  Een vergoeding mantelzorg is aan de orde op het moment dat je dusdanig ernstig letsel hebt, dat jouw eigen persoonlijke verzorging niet lukt. Hierbij kun je denken aan beperkingen bij aankleden, douchen, haren kwammen en/of wondverzorging.
 • Verlies doe-het-zelf
  De klussers onder ons zijn door een ongeval vaak niet in staat om door een ongeval de klussen in en rondom huis aan te pakken. Zit je bijvoorbeeld net middenin een verhuizing en komt dit dit stil te liggen of maak je kosten om werkzaamheden aan huis of tuin uit te besteden? Een vergoeding voor Verlies doe-het-zelf is dan op zijn plaats.
 • Studievertraging
  Blijf je door het ongeval een jaar zitten of lukt het niet om op tijd af te studeren? Je hebt dan mogelijk recht op een compensatie voor het later betreden van de arbeidsmarkt. Dit wordt volgens de Richtlijn Studivertraging van de Letselschade Raad in vaste bedragen uitgedrukt en is afhankelijk van jouw leerjaar en/of opleidingsniveau.
 • Economische kwetsbaarheid
  Deze post komt meestal voor bij ernstiger letsel, waarbij de toekomstige invulling van de loopbaan door het ongeval onzeker is geworden. Daar waar iemand zonder ongeval bij het wisselen van baan snel iets nieuws vindt, is dat met klachten door een ongeval soms een stuk moeilijker. Deze kwetsbaarheid wordt in de letselschaderegeling op geld gewaardeerd.
 • Medische kosten
  De post medische kosten behelst alle medische kosten die bijdragen aan het lichamelijk en geestelijk herstel. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan kosten voor behandelingen fysio- en manuele therapie, maar ook behandelingen bij de psycholoog.
 • Reis- en parkeerkosten
  Als je door het ongeval reiskosten maakt, dan heb je recht op een vergoeding per gereden kilometer met de auto of anders concrete kosten gemaakt met het openbaar vervoer of per taxi. Deze kosten worden vaak gemaakt om naar het werk of ziekenhuis te reizen, als dat door het letsel tijdelijk niet mogelijk is.
 • Andere materiële kosten
  Voor veel fietsliefhebbers komt de vergoeding van de fietsschade niet op de laatste plaats, zeker wanneer het gaat om een dure elektrische fiets of carbon racefiets. Als de fiets kan worden gerepareerd, heb je recht op de taxatie- en reparatiekosten. Is de fiets onherstelbaar beschadigd geraakt? Dan heb je recht op een vergoeding van de dagwaarde. De hoogte van de uitkering is dan afhankelijk van het merk/type, de originele aanschafwaarde en ouderdom van jouw fiets. Naast de fiets kunnen er door het ongeval ook andere zaken beschadigd zijn geraakt. Denk hierbij aan kleding, een helm of een mobiele telefoon. Ook die zaken komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Buitengerechtelijke kosten
  De kosten voor bijstand en dus de inschakeling van een belangenbehartiger maken onderdeel uit van jouw persoonlijke schade. Deze kosten worden ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd. Deze kosten bestaan uit het uurtarief van jouw belangenbehartiger vermenigdvuldigd met de tijd die nodig is om jouw dossier tot een goed einde te brengen. Deze kosten zijn ook in de wet vastgelegd in art. 6:96 lid 2 BW en worden in de praktijk door de verzekeraar rechtstreeks aan de belangenbehartiger betaald.
 • Wettelijke rente
  Doordat je de uiteindelijke vergoeding van letselschade pas later ontvangt, heb je gedurende enige tijd niet over het geld kunnen beschikken. Dit maakt dat je recht hebt op een vergoeding van de wettelijke rente.

Hoe lang duurt het krijgen van een vergoeding?

De looptijd van een letselschadezaak is moeilijk te geven. Sommige zaken zijn binnen enkele weken afgerond en andere duren soms één of meerdere jaren. Wel is het goed om te weten dat 90% van de zaken binnen twee jaar wordt afgerond. Dit lijkt lang, maar het is natuurlijk belangrijk om zeker te stellen dat je als slachtoffer goed herstelt. Rond de twee jaar is er vaak sprake van een medische eindsituatie en dat is dan gelijk een mooi moment om een eindregeling te treffen.

Gedurende de hele letselschadebehandeling heb je jouw belangenbehartiger aan jouw zijde. De adviseurs van Letsolv houden daarbij ook altijd rekening met jouw wensen. Heb je behoefte aan een vlotte regeling of wil je het maximaal haalbare schadebedrag? Wij geven graag advies!

Tot wanneer kan ik schade claiming?

In het Nederlandse rechtsysteem geldt er voor letselschade een algemene verjaringstermijn van 5 jaar (art. 3:310 BW). Dit betekent dat je binnen vijf jaar nadat je weet dat er schade is en wie daarvoor verantwoordelijk is, de wederpartij aansprakelijk moet stellen. Bij een verkeersongeval heb je daarnaast de mogelijkheid om binnen drie jaar rechtstreeks de verzekeraar van de veroorzaker toe (art. 10 WAM) aan te spreken. Wel zo handig!

Hoeveel schadevergoeding kan ik ontvangen?

De hoogte van de totale vergoeding is voor iedereen verschillend, omdat het maatwerk betreft. Wel zijn er voor sommige posten richtlijnen van De Letselschade Raad en bestaan er handvatten vanuit rechterlijke uitspraken. Onderstaand vind je als voorbeeld de Richtlijn Smartengeld voor Licht Letsel[1]:

Cat.Hoogte smartengeld Type letselHerstelduur Voorbeelden
1Tot € 875,-Oppervlakkig letsel0-2 maandenSchaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonen en beperkte, niet-ontsierende littekens
2Van € 575,- tot € 1.725,-Letsel met korte medische/ therapeutische behandeling2-4 maanden(Lichte) hersenschudding, whiplash met restloos herstel, forse verzwikking of verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen arbeidsongeschiktheid.
3Van € 1.150,- tot € 2.125,-Letsel met langere herstelduur, maar zonder blijvende klachten4-6 maandenKorte ziekenhuis opname, eenvoudige botbreuken, aantal weken/maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid.
[1] https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/DLRichtlijn-Licht-Letsel-incl-Smartengeld-2021-1.pdf

Naast de vergoeding voor smartengeld, heb je mogelijk recht op een vergoeding voor andere schadeposten, zoals reiskosten en huishoudelijke hulp. Alles bij elkaar kan een schadevergoeding flink oplopen.

Wil je meer weten over de vergoedingen? Neem dan een kijkje op https://deletselschaderaad.nl/slachtoffers/richtlijnen/ of vraag een adviseur van Letsolv om meer informatie.

Wat doen wij na jouw fietsongeval?

Na een melding van een fietsongeval komen wij direct in actie. Wij plannen een intakegesprek, inventariseren de schade en stellen de verzekeraar van de wederpartij aansprakelijk. In de tussentijd helpen wij jou met de praktische kant. Wij geven dan antwoord op de volgende vragen:

 • Kan ik mijn fiets gelijk laten repareren?
 • Wie betaalt de nota voor de ambulance?
 • Wat gebeurt er met behandeling fysiotherapie die ik door het ongeval opgebruik?
 • Ik ben bang mijn baan te verliezen. Moet ik mij wel ziekmelden?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor hulp in de huishouding?
 • Wanneer kan ik een eerste voorschot verwachten? Hoeveel zal dit zijn?
 • Enz. enz.

Zo zorgen wij ervoor dat je de periode kort na het ongeval rustig doorkomt. Ook de periode daarna staan wij natuurlijk voor je klaar. Wij helpen je dan stap voor stap.

Benieuwd in hoeverre wij schadevergoeding voor u kunnen realiseren? Neem kosteloos contact op door onderstaand formulier in te vullen of bel direct 085-1308965

Graag voor-en achternaam
Bijvoorbeeld: klaas@mail.nl
Bijvoorbeeld: 06 12345678
Beschrijf zo concreet mogelijk wat er gebeurd is en wat voor een schade je hebt opgelopen.