Wat is fietsletselschade?

Fietsletselschade?

Fietsletselschade is de schade die een fietser ervaart door lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een fietsongeval. Dit kan door een eigen eenzijdig ongeval ontstaan, maar ook door derden worden veroorzaakt door een ongeluk tijdens deelname aan het verkeer.

Indien de schade is veroorzaakt bij een verkeersongeluk  door iemand anders, heb je in veel gevallen recht op een schadevergoeding.  Een letselschadebureau kan namens jou een claim bij de betrokken partij indienen. Wij als letselschadebureau kunnen je daar direct geheel kosteloos bij helpen. Voor een inschatting van jouw eigen situatie Neem contact op via het formulier onderin of bel naar 085-1308965

Hoe ontstaat fietsletselschade?

Fietsletselschade ontstaat meestal door een verkeersongeval of door een gebrekkige fiets.

Letsolv helpt fietsletselschade slachtoffers door hen actief te begeleiden bij de (juridische) behandeling van hun schade.

Welke soorten fietsletselschade zijn er?

Fietsletselschade kan lichamelijk letsel zijn en psychisch letsel.

Lichamelijk letsel is vaak direct herkenbaar en te relateren aan het fietsongeluk. Psychisch letsel openbaart zich vaak pas na enige tijd en daardoor moeilijkere in verband te brengen met het fietsongeluk. Daarom is ons advies om altijd meteen na het fietsongeluk een bezoek aan jouw arts te brengen zodat het fietsongeluk ook in jouw dossier bij de arts wordt geregistreerd.

Veel fietsletselschade kan op de lange termijn grote gevolgen hebben op jou als slachtoffer.
In grote lijnen kan fietsletselschade in twee groepen worden verdeeld:

Materiële schade
Materiële schade is schade te benoemen in geld (waarde). Dat zijn zaken zoals schade aan de fiets , de kleding of accessoires of andere bezittingen die betrokken waren bij het fietsongeluk.

Materiële schade is ook gemiste inkomsten (dat kan zijn salaris of omzet uit een eigen bedrijf) of de extra uitgaven die moeten worden gedaan als gevolg van het opgelopen letsel bij het fietsongeluk. Bijvoorbeeld omdat je als gevolg van het fietsongeluk extra (betaalde) hulp moet inschakelen.

Immateriële schade
Immateriële schade is schade door verdriet, minder gevoel van levensvreugde of mentale nood.

Vergoedingen voor materiële en immateriële schade kunnen samen gaan in de totale schadevergoeding. Immateriële schade kan zijn:

  • lichamelijke pijn
  • geestelijk leed
  • verminderde levensvreugde
  • droefenis (verdriet omdat je afhankelijk wordt van hulp)
  • maar ook als je niet meer kunt reizen of op vakantie kunt gaan

Voor een inschatting van jouw eigen situatie Neem contact op via het formulier onderin of bel naar 085-1308965

De gevolgen van fietsletselschade

Fietsletselschade kan grote gevolgen hebben op het leven van een slachtoffer. Zelfs als je in eerste instantie denkt het wel mee valt. Door de fysieke, mentale of financiële gevolgen van een fietsongeluk kan jouw leven als slachtoffer radicaal veranderen. Ook op de lange termijn. Het is belangrijk dat je als slachtoffer de effecten van een fietsongeval niet onderschat en degelijk aanpakt.

Ben je slachtoffer van fietsletselschade? Raadpleeg dan ons stappenplan bij letselschade.

Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

Bij het oplopen van fietsletselschade denk je niet altijd meteen aan een schadevergoeding. Wanneer je fietsletselschade oploopt, betekent dat niet dat je als slachtoffer altijd recht hebt op een schadevergoeding.

Wanneer de “tegenpartij” aansprakelijk kan worden gesteld, kan er mogelijk een schadevergoeding worden geclaimd.
Aansprakelijkheid wordt via het Nederlands Recht bepaals.

Zelf hulp nodig?